Bez kategorii

Nie lekceważ trudności swojego dziecka – terapia dysleksji

Terapia dysleksji

U większej liczby dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej stwierdza się dysleksję. Ten osobliwy problem powiązany nadzwyczaj często z mikrouszkodzeniami układu nerwowego, objawia się między innymi tym, że uczeń popełnia dużo błędów w ciągu pisania ze słuchu. Dziecku trudno jest przyswoić zasady poprawnej pisowni, często zapisuje tak jak słyszy, po drugie może posiadać także kłopoty z nauką innych języków.

Terapia dysleksji

Dzieci, które posiadają właściwą opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wśród których stwierdzono dysleksję, muszą zostać otoczone pomocą w szkole. Przeprowadza się dla nich zajęcia, które zwane są rewalidacją. Niezwykle często zajmują się tym logopedzi szkolni, i psychologowie edukacyjni czy też nauczyciele współorganizujący. Regularna praca z uczniem, czyli właśnie terapia dysleksji, zdoła dostarczyć rzeczywiście wiele dobrego a także wesprzeć w utrwalaniu słusznych schematów zapisywania. Należy wprawdzie pamiętać o tym, iż godzina czy też dwie w tygodniu, poświęcone na tego typu terpaię z uczniem, to najczęściej zbyt niewiele. Co więc można uczynić więcej?


Praca z dzieckiem w domu

Poza leczeniem dysleksji w szkole, w czasie nadzwyczajnych ćwiczeń określanych rewalidacją, z dzieckiem trzeba także ćwiczyć w domu. Aby dziecko w ogóle miało do tego ochotę, aktualne jest zakupienie właściwych artykułów, które będą dla niego atrakcyjne. Można wynaleźć ciekawe artykuły kształcące na przykład w księgarniach dla logopedów, rodzic powinien również poprosić nauczyciela o przekazanie poniektórych zestawów do terpaii w domu. Dziecko musi systematycznie spędzać czas na pracy własnej, nie może być niemniej jednak jej też zbyt dużo, bo prędko zdoła dojść do uprzedzenia. W każdym razie terapia dysleksji to mozolny tok, nie trzeba strofować dziecka za niekoniecznie prędko poprawiające się oceny z języka ojczystego. Nauczyciele muszą dopasować wymagania względem uczniów z orzeczeniem, ponieważ trzeba dosadnie zaznaczyć, że dysleksja u dziecka to nie jest jego fanaberia ani zła wola. Poza tym dysleksja nie oznacza, iż dziecko nie będzie w stanie skończyć dobrej szkoły, lub uzyskać godziwego fachu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: terapia dysleksji.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *